אנו מאמינות שבכל ילד קיים הפוטנציאל להשתלב בהצלחה בחברה. לחלק מהילדים ישנו קושי ברכישה של אותן מיומנויות רגשיות הדרושות לכך כגון: יכולת לדחיית סיפוקים, ביטחון ותעוזה, יכולת לפתרון קונפליקטים, יכולת הסתגלות, יכולת להתמודד עם קשיים והפסדים, יכולת להשתלב בתוך קבוצה ועוד.

לשם כך הקמנו קבוצות המאפשרות לרכוש, לחזק, ולשכלל מיומנויות חשובות אלו.

במרכז מספר סוגים של קבוצות המותאמות לגיל וצורך אישי של כל ילד: קבוצות בדגש רגשי התנהגותי, קבוצות בדגש התפתחותי, וקבוצות הורה וילד.

כישורי חיים לגיל הרך