כל ילד מגיע לעולם עם מאפיינים התפתחותיים אשר ישפיעו על המשך התפתחותו.

 

איתור מוקדם של קושי בהתפתחות, בשנים הראשונות, ימנע את היווצרותם והתקבעותם של מעגלי השפעה שליליים, ויבטיח המשך התפתחות, תוך מיצוי פוטנציאל היכולות של הילד.

 

במרכז קיים מגוון רחב של אבחונים וטיפולים התפתחותיים החל ריפוי-בעיסוק, קלינאות תקשורת, אבחונים פסיכולוגים ואף אבחונים משולבים של מס' אנשי מקצוע.

אבחונים וטיפולים התפתחותיים