הבית שלנו

לילדך קושי התפתחותי המקשה עליו להשתלב ולהשתתף? רוצה להעניק לו כלים להשתלבות חברתית?

הנחייה בדגש התפתחותי

 

קבוצה קטנה בהנחיה משותפת של אנשי טיפול מהתחום ההתפתחותי (קלינאית תקשורת/מרפאה בעיסוק) והתחום הרגשי, שמטרתה לסייע לילדים עם קושי התפתחותי מסוים, בהשתלבות וההשתתפות החברתית.

 

אם לילדך קושי התפתחותי מסוים המקשה עליו להשתלב ולהשתתף באופן מלא בפעילויות המצופות מגילו כגון: מפגש שיח בגן, משחק חופשי בחצר, חוג אחר הצהריים, או נמנע מלהיפגש עם חברים מחוץ לשעות הגן/בי"ס, ואתם רוצים לאפשר לו מעבר לטיפול ההתפתחותי, לרכוש, לחזק ולשכלל את היכולת שלו להשתלב ולהשתתף, פנו אלינו.

 

"

חשבתי שלאלין כבר לעולם לא יהיו חברים. היום אחרי כמעט שנה, אלין שלי ילדה אחרת, יש לה חברים ומשחקת בגן עם כולם.

נטלי אמא של אלין פברואר 2016

תמי לינדנבאום | מרכז נגר לינדנבאום