השנים הראשונות הן קריטיות בהשפעתן על המשך התפתחותו של הילד. בשנים אלו נבנית התשתית הרגשית, השכלית, והמוטורית. כל הסדנאות שלנו ניבנו ע"י אנשי טיפול מתחום התפתחות הילד במטרה לאפשר לתינוקות/פעוטות והוריהם לבסס את התשתית היציבה והנכונה עבורם להתפתח ולצמוח.

סדנאות תינוקות ופעוטות